Persienn - Mer detaljer gällande Persienn

Persienn

Mer om Persienn

Persienn är en form av solskydd eller insynsskydd som sätt i fönstret. Persiennen består av ett antal platta breda lameller som oftast är både vridbara men även höj- och sänkbara. Det finns många olika typer av persienner och en persienn är normalt tillverkad av aluminium men även persienner i trä eller plast förekommer.

Det finns två typer av persienner:

  • Utanpåliggande persienn, ligger på insidan av fönstret
  • Mellanliggande persienn som finns mellan glasrutorna

Utanpåliggande persienner

Persiennsax

En utanpåliggande persienn är lätt att eftermontera då persiennen monteras på insidan av det innersta glasytan. Oftast behöver persiennen dock anpassas i storlek till fönstrets eller dörrens glasyta. Persienner i aluminium anpassas lättast med hjälp av en speciell persiennsax.

Mellanliggande persienner

En mellanliggande persienn ligger skyddat för dam mellan den inre och yttre glasrutan. Denna placering av persiennen bör fönstret vara anpassat för redan vid köp eftersom det är mycket svårt att lösa detta i befintligt fönster.
Mellanliggande persienner är vanligast i tvåglasfönster som inte består av en högisolerande fönsterkassett med sluten innemiljö. I ett 3-glasfönster är det mycket ovanligt med mellanliggande persienn eftersom dessa fönster oftast består av en fönsterkassett.

Skillnad mellan persienn och markis

En persienn hänger vertikalt ned från fönstret direkt vid glasytan och lamellerna ligger horisontellt. Persiennen kallas även jalusi och ligger nästan alltid i fönstret eller på insidan av fönstret.

Markiser finns alltid på utsidan av fönstret och sänks ned ovanför eller långt utanför fönstret.

Persienner vid flytt

Bild på Persienn

Enligt de regler som gäller fast monterat egendom gäller också för persienner. De flesta mäklare menare att en utanpåliggande persienn inte är fast monterad utan får tas med vid flytt men en mellanliggande persienn tillhör bostaden. Ofta har den som flyttar inte användning för de utanpåliggande persiennerna eftersom fönsterytornas storlek varierar. Om du ska flytta in i en bostad bör du höra med tidigare ägare om de kan tänka sig lämna kvar det utanpåliggande persiennerna och om du ska flytta ut kan du fråga efterföljande ägarna om de är intresserade av att köpa persiennerna.

Framtida persinner

Det finns redan trådlösa persienner som ska styras med en smartphone eller via röststyrning. Det forskas på att integrera solceller i persienner som då fångar upp solenergi och gör denna till elektrisk energi.